[3E/2986] - Crillat (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1853 - 1871

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum