[3E/3011] - Cuisia (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1793 - 1822

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum