[3E/3040] - Damparis (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1803 - 1812

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum