[5E/639/6] - Damparis (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1755 - 1778

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum