[3E/3093] - Dessia (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1793 - 1822

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum