[3E/3097] - Dessia (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Dödsfall) | 1853 - 1872

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum