[3E/3107] - Digna (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1823 - 1852

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum