[3E/3111] - Digna (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1793 - 1822

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum