[3E/3456] - Dole (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1843 - 1843

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum