[3E/3457] - Dole (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1844 - 1844

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum