[3E/3137] - Dole (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1817 - 1817

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum