[3E/3425] - Dole (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1812 - 1812

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum