[3E/3181] - Dole (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1859 - 1859

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum