[3E/3946] - Dole (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1882 - 1882

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum