[3E/3486] - Dole (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1871 - 1871

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum