[3E/7814] - Dole (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1883 - 1883

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum