[3E/7841] - Dole (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1891 - 1891

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum