[3E/3182] - Dole (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1860 - 1860

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum