[E_DEP272GG 32] - Tulle (Corrèze, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1746 - 1761

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum