[E_DEP10GG 16] - Argentat (Corrèze, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1790 - 1792

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum