[E_DEP5GG 9] - Allassac (Corrèze, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1764 - 1772

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum