[E_DEP273GG 11] - Turenne (Corrèze, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1767 - 1777

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum