[E_DEP10GG 6] - Argentat (Corrèze, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1729 - 1737

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum