[E_DEP213GG 8] - Saint-Jal (Corrèze, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1783 - 1792

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum