[E_DEP272GG 6] - Tulle (Corrèze, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1719 - 1724

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum