[E_DEP272GG 13] - Tulle (Corrèze, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel) | 1770 - 1779

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [E_DEP272GG 13] - Tulle (Corrèze, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel) | 1770 - 1779