[E_DEP276GG 8] - Uzerche (Corrèze, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1614 - 1687

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum