[FRAD019_2E272_018] - Tulle (Corrèze, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1815 - 1819

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum