[1 R 421] - Verdun (Meuse, Frankrike) - Militära register | 1880 - 1880

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan