[1 R 446] - Verdun (Meuse, Frankrike) - Militära register | 1885 - 1885

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan