[1R726] - Besançon (Doubs, Frankrike) - Militära register

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan