[AD61 4E70/278] - Alençon (Orne, Frankrike) - Nedtecknade uppgfiter | 01/10/1658 - 31/03/1659

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum