[AN Y4734A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/08/1753 - 15/08/1753

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y4734A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/08/1753 - 15/08/1753