[AN Y4009B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/05/1687 - 30/06/1687

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y4009B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/05/1687 - 30/06/1687