[New South Walles State and Archives Records] - Maitland (New South Wales, Australien) - Fängelseregister | 01/01/1870 - 31/12/1930

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum