Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 1689 - 1700

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum