[6 M 315/2] - Guipavas (Finistère, Frankrike) - Folkräkningar | 1841 - 1841

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan