[6 M 435/16] - Locronan (Finistère, Frankrike) - Folkräkningar | 1911 - 1911

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan