[6 M 438/5] - Locunolé (Finistère, Frankrike) - Folkräkningar | 1872 - 1872

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan