[6 M 491/1] - Pencran (Finistère, Frankrike) - Folkräkningar | 1836 - 1836

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan