[6 M 493/1] - Penhars (Finistère, Frankrike) - Folkräkningar | 1896 - 1896

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan