[6 M 493/3] - Penhars (Finistère, Frankrike) - Folkräkningar | 1906 - 1906

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan