[6 M 532/9] - Plonéis (Finistère, Frankrike) - Folkräkningar | 1876 - 1876

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan