[6 M 571/12] - Plougar (Finistère, Frankrike) - Folkräkningar | 1891 - 1891

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan