[6 M 651/1] - Plouvorn (Finistère, Frankrike) - Folkräkningar | 1856 - 1856

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan