[6 M 667/6] - Pluguffan (Finistère, Frankrike) - Folkräkningar | 1861 - 1861

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan