[6 M 839/11] - Tourch (Finistère, Frankrike) - Folkräkningar | 1886 - 1886

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan