[Archives de l'état de Neuchatel] - Bevaix (Neuchâtel, Schweiz) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1824 - 1871

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum