[AN Y4754B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/04/1755 - 30/04/1755

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum