[5 Mi 198/7] - Hattstatt (Haut-Rhin, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1863 - 1872

Tolkning
Datum